Pre dospelých

  • jazykový audit analýza jazykovej úrovne zamestnancov. Prídeme k Vám alebo Vy prídete k nám a my behom 2 hodín zistíme jazykovú úroveň Vašich zamestnancov po každej stránke (počúvanie, čítanie, používanie jazyka).
  • začiatočníci – pre úplných začiatočníkov, komplexné zameranie jazykového kurzu od nuly. Neodkladajte to na zajtra. Začnite s angličtinou už dnes! Angličtina je svetovým jazykom číslo 1, potrebujete ju na každom kroku. Neotáľajte a naučte sa základy rýchlo a efektívne.
  • mierne pokročilí – pre frekventantov, ktorí majú základné znalosti z anglického jazyka. Zlepšujte sa, komunikujte a majte z toho radosť!
  • pokročilí – plynule hovoriaci účastníci so znalosťami gramatiky a slovnej zásoby. Vycibrite svoju angličtinu do detailov. Pomôže Vám aj Native Speaker.
  • konverzácia – konverzačné témy a diskusia. Ide o najefektívnejšiu formu praktického a dlhodobého osvojenia si anglického jazyka. Výučba je založená na aktívnej komunikácií počas celej hodiny, nenútenom rozširovaní si slovnej zásoby, prirodzenom umiestňovaní nových slovíčok do viet, fráz, kontextov a rôznych situácií, čím dochádza k ľahšiemu pochopeniu slovíčok a slovosledu v anglickom jazyku, a tým k rýchlejšiemu vyskladaniu vety a sebavedomej komunikácií, na zlepšení hovoreného prejavu a dosiahnutí jeho spontánnosti a plynulosti, na správnom použití intonácie, prízvuku, gestikulácie a výslovnosti. Kurz Vás pripraví na komunikáciu v anglickom jazykovom prostredí na vysokej úrovni. Na výber máte konverzačné hodiny s Native Speakerom alebo slovenským lektorom. Hodiny konverzácie sú určené prioritne záujemcom, ktorí ovládajú anglický jazyk aspoň na základnej úrovni.
  • obchodný jazyk – ekonomické zameranie jazykového kurzu, zvládnete plynulú komunikáciu v bežných obchodných situáciách, ako aj formálnu obchodnú angličtinu v osobnom aj písomnom styku. Zoznámite sa s modelovými situáciami v oblasti obchodu, napríklad pri telefonickej komunikácii so zákazníkom, vedení obchodnej schôdzky, prezentácie. Osvojíte si kľúčovú slovnú zásobu obchodnej angličtiny.
  • špecifický jazyk – zameranie jazykového kurzu napr. na medicínu, právo, ...
  • individuálne hodiny - Nevychádzate s časom? Hanbíte sa pred ostatnými? Chcete pozornosť lektora venovať len sebe? Tak sú individuálne hodine tým správnym riešením. Dohodnite si čas, tému, učebnice a začnite hneď teraz. Ceny individuálnych hodín nájdete v CENNÍKU.
  • angličtina pre opatrovateľov – pre tých, čo potrebujú zmeniť/nájsť povolanie. Absolvujete 60 vyučovacích hodín. Naučíte sa základy gramatiky anglického jazyka, základnú odbornú terminológiu v oblasti opatrovateľstva a vedieť ju využívať v praxi, osvojíte si slovnú zásobu vo vybraných oblastiach, zvládať základnú komunikáciu s pacientom pri bežných pracovných úkonoch (varenie, upratovanie, pomoc s hygienou), zvládať základnú komunikáciu s ošetrujúcim lekárom a príbuznými pacienta.