PREKLAD

Ponúkame preklad z anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka a naopak. Najčastejšie prekladáme dokumenty ako vysvedčenia, potvrdenia o ukončení kurzu, abstrakty do záverečných prác.

Pri prekladoch je okrem dodržania obsahovej vernosti samozrejmosťou aj dodržanie vzhľadu podľa originálu (veľkosť nadpisov a písma, obrázky, tabuľky,...).

Cena prekladu zahrňuje jeden výtlačok a kópiu poslanú na emailovú adresu. Pri prekladoch nevyužívame žiaden prekladateľský softvér. Preklady sú uskutočnené kvalifikovanými prekladateľmi, absolventmi vysokých škôl.

Texty na preklad je možné zadávať osobne v písomnej alebo elektronickej podobe. Preklady Vám dodáme spôsobom, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

Cena prekladov je závislá na jazyku a náročnosti textu. Na základe bližších informácií o požadovanom preklade Vám radi ponúkneme jednotkovú cenu (tzn. cenu za jednu normostranu: 1800 znakov vrátane medzier) alebo celkovú cenu za Váš preklad. Ďalšie podmienky úhrad za jednotlivé preklady nájdete v oddelení CENNÍK.