Korektúry

Ponúkame možnosť korektúr anglického, nemeckého a slovenského jazyka. Korektúry vykonávajú vysokoškolsky vzdelaní odborníci. Podmienky úhrad za korektúru nájdete v oddelení CENNÍK.