Kurz komunikácie

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem zlepšiť a rozšíriť svoje komunikačné schopnosti v rôznych oblastiach. Kurz sa skladá z jednotlivých kurzov komunikácie: komunikácie konfliktu, asertívnej komunikácie, praktickej a efektívnej komunikácie. Absolvent tak získa poznatky v rámci viacerých komunikačných sfér. Rozsah kurzu je 32 hodín. Absolvovaním kurzu získate osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Čo sa naučíte? Naučíte sa zvládnuť záťažovú komunikáciu v nepriaznivej konfliktnej situácii v bežnom ale aj v profesionálnom živote na pracovisku, naučíte sa ako sa vyhnúť chybám v komunikácií, komunikovať prirodzene, efektívne a selektovať informácie a riešiť a reagovať na komunikačné situácie asertívne.

Absolvujete 30 vyučovacích hodín.