FAQ

O aké jazyky je u nás momentálne najväčší záujem?

Najväčší záujem je, samozrejme, o anglický jazyk. Je to najpoužívanejší jazyk sveta. Na ďalších miestach je jazyk nemecký, francúzsky a ruský.

 

Prečo by sa deti mali učiť cudzí jazyk?

O tom, že bez znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka sa dnes už nezaobídeme, netreba diskutovať. Aj keď mnohí z vás nemali možnosť učiť sa cudzie jazyky od útleho detstva, teraz to už môžete zmeniť. A Vaším deťom učenie sa cudzieho jazyka od malička dopriať môžete. Čím skôr sa totiž s cudzími jazykmi zoznámia, tým ľahšie si ho osvoja.

 

Kedy začať s cudzím jazykom?

Mnohí rodičia si želajú, aby sa ich dieťa naučilo cudzie jazyky, nemajú ale istotu, ktorý vek je na to najvhodnejší. Začať treba čo najskôr, pretože slovník dieťaťa sa neustále rozširuje a dokáže bez problémov prijať nové slovíčka nielen v materinskom, ale i cudzom jazyku. Aj napriek značnej zložitosti, ktorú v sebe zahŕňa proces osvojovania si jazyka, dieťa je obyčajne schopné zvládnuť jeden i viac jazykov vo veku troch rokov, často aj skôr.

Učenie sa druhému jazyku v ranom veku napomáha vývoju mozgových buniek dieťaťa a rozvíja tak jeho inteligenciu. Učenie jazyka v tomto veku by nemalo byť cieľom, ale skôr prostriedkom – dieťa sa sústreďuje na hry a na rôzne iné aktivity, pričom jazyk je len sprievodným, doplňujúcim prostriedkom. Slovo si dieťa spája priamo s predmetom alebo s činnosťou.

Čím skôr sa dieťa začne stretávať s cudzím jazykom, tým je preň prirodzenejšie, že existujú rôzne slová, ktorými sa dajú pomenovať veci okolo nás. Deti vo veku štyroch či piatich rokov už rozumejú, že sú rôzne jazyky. Čím je dieťa mladšie, tým ľahšie a prirodzenejšie je pre neho naučiť sa jazyk.

 

Prečo sa v škole niekedy nenaučíme jazyk dobre?

Je to možno aj naším prístupom k učeniu sa na škole, kde je cudzí jazyk povinný. Účastník sa učí cudzí jazyk kvôli testu, písomke, dobrej známke. Dieťa ešte nevie zhodnotiť význam znalosti cudzieho jazyka, ocení to neskôr, keď musí využívať cudzí jazyk napríklad v zamestnaní. Mnohokrát je to na rodičoch, ktorí by mali zvážiť a uvedomiť si nutnosť ovládania aspoň jedného svetového jazyka. V dnešnej dobe to už nie je nadštandard.

 

Kedy si ľudia najčastejšie uvedomia, že by sa mali naučiť alebo doučiť jazyk, ktorý sa nenaučili, v škole?

Väčšinou až vtedy, keď je pre ich štúdium alebo prácu naozaj nevyhnutný. Niekedy ide aj o inú motiváciu – vznikne z ich strany skutočný záujem o jazyk. Vtedy je veľmi vhodný čas učiť sa jazyk, pretože, keď existuje tzv. vnútorná motivácia, ide to oveľa lepšie.

 

Dá sa jazyk naučiť iba návštevou jazykovej školy?

Dá, ale je to individuálna záležitosť. Existujú typy študentov, ktorí sa učia jazyk roky, ovládajú gramatiku, vedia dopĺňať cvičenia, avšak ak majú používať to, čo sa naučili, čiže hovoriť a používať jazyk v praxi, v bežnom živote, tak im to nejde. Naopak, sú študenti, ktorí aj z mála vedia povedať, čo chcú, dorozumejú sa, a o to vlastne ide. Ďalším aspektom je, že inú znalostnú úroveň si vyžaduje jazyk pri štúdiu na vysokej škole a inú v oblasti bežného komunikovania. Je dôležité mať dostatočné základy na nasledujúce osvojenie si jazyka v praxi podľa potreby.