Tlmočenie

Ponúkame tlmočenie z anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka a naopak v nasledovných typoch tlmočenia:

  • konzekutívne – tlmočník prekladá kratšie úseky po tom, čo dohovorí rečník,
  • simultánne – tlmočník prekladá do iného jazyka súčasne s rečníkom,
  • šušotáž – tlmočník sedí tesne vedľa klienta a šepká mu tlmočený text súčasne s prejavom rečníka.

Tému tlmočenia je nutné udať vopred. Tlmočenie je uskutočnené kvalifikovanými tlmočníkmi, absolventmi vysokých škôl. Podmienky úhrad za jednotlivé druhy tlmočenia nájdete v oddelení CENNÍK.