Kurz jednoduchého účtovníctva

Naučíte sa: 

  • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
  • viesť účtovnú dokumentáciu
  • spracovávať a kontrolovať účtovné doklady
  • viesť peňažný denník
  • uzatvárať účtovné knihy
  • vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov
  • zostavovať účtovnú uzávierku v sústave jednoduchého účtovníctva
  • vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov FO, vypočítať daňový základ
  • aké sú daňové povinnosti

Ku kurzu jednoduchého účtovníctva dostanete učebné materiály ZADARMO.

Absolvujete 35 vyučovacích hodín teórie a 25 hodín praxe.