Kurz kozmetik - kozmetička

Názov vzdelávacieho programu: Kozmetik – Kozmetička
 
Cieľová skupina: osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon kozmetika – kozmetičky
 
Absolvent vzdelávacieho programu: získa komplexné teoretické vedomosti a ovláda praktické zručnosti v odbore kozmetika (starostlivosť o zdravú pokožku tváre a tela, starostlivosť o pleť s menej závažnými dermatologickými disproporciami)
 
Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
 
Organizačná forma: prezenčná
 
Rozsah vzdelávacieho programu: 450 hodín (z toho 270 hodín praxe), vyučovanie prebieha v stredu až v nedeľu, 7:15-15:00 hod
 
Priestory: teoretická časť v OK ENGLISH – anglické štúdio s.r.o., Hlavné námestie 12, 979 01 Rimavská Sobota; praktická časť v Renáta Kureková – R.K. ŠTÚDIO s.r.o., B. Bartóka 6. 979 01 Rimavská Sobota
 
Forma záverečnej skúšky: teoretická časť (ústna a písomná skúška), praktická časť (odborné kozmetické ošetrenie alebo líčenie)
 
Materiál: jednorázový materiál, kozmetické produkty, dezinfekčné a iné hygienické produkty sú zadarmo
 
Ukončenie kurzu: akreditované osvedčenie s celoštátnou platnosťou
 
Účastníci kurzov, ktorí sú vedení na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, majú kurzy zadarmo.