Výučba nemeckého jazyka

Výučba, ktorú máme v ponuke, je projektovaná na mieru a potreby frekventanta. Našou hlavnou doménou je individuálny prístup. Počet hodín výučby za týždeň je výlučne na potrebách a časových možnostiach účastníka jazykovej výučby.

Ak máte záujem navštevovať niektorý z ponúkaných jazykových kurzov, v mnohých prípadoch je nutné absolvovať vstupné testy, ktoré do značnej miery určia príslušnú jazykovú úroveň. Taktiež ponúkame návštevu jednej vyučovacej hodiny zadarmo, aby sa účastník sám dokázal rozhodnúť, či je daný kurz pre neho vhodný.

Výučba sa uskutočňuje v našich priestoroch, poprípade firemných priestoroch zadávateľa alebo v materských školách.

Frekventanti sú zadelení do skupín podľa určitých kritérií. Jednu skupinu tvorí maximálne 10 frekventantov.

Ponuku jazykových kurzov a podmienky úhrad za jednotlivé kurzy nájdete v oddelení CENNÍK.

Výučbu môže absolvovať frekventant akéhokoľvek veku – vek nie je podstatný. To podstatné je vo Vás – motivácia učiť sa angličtinu. A to ostatné Vám dáme my.