Kurz komunikácie

Cena kurzu je 165,- Є. Absolvujete 30 vyučovacích hodín.

Pre evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú kurzy preplácané.