Kurz komunikácie

Cena kurzu je 165,- Є. Absolvujete 30 vyučovacích hodín.