Individuálne hodiny

školáci / študenti       10,- Є / 45 min.

                                  12,- Є / 60 min.

                                  20,- Є / 90 min.

 

dospeláci                   12,- Є / 45 min.

                                  15,- Є / 60 min.

                                  24,- Є / 90 min.

 

Je nutné vyplatiť 5 vyučovacích hodín vopred. V prípade stornovania vyučovacej hodiny 24 hodín pred začatím výučby sa táto vyučovacia hodina nehradí.V prípade nestornovania vyučovacej hodiny zo strany objednávateľa sa táto považuje za absolvovanú. V prípade stornovania vyučovacej hodiny menej než 24 hodín pred začatím výučby alebo po jej začatí sa hradí storno poplatok 4,- Є objednávateľom výučby.