Individuálne hodiny

15,- Є / 45 min.

18,- Є / 60 min.

 

Je nutné vyplatiť 5 vyučovacích hodín vopred. V prípade stornovania vyučovacej hodiny 24 hodín pred začatím výučby sa táto vyučovacia hodina nehradí.V prípade nestornovania vyučovacej hodiny zo strany objednávateľa sa táto považuje za absolvovanú. V prípade stornovania vyučovacej hodiny menej než 24 hodín pred začatím výučby alebo po jej začatí sa hradí storno poplatok 10,- Є objednávateľom výučby.