15,- Є / 45 min.                                                                  

18,- Є / 60 min. 

                                                                

Je nutné vyplatiť 5 vyučovacích hodín vopred. V prípade stornovania vyučovacej hodiny oboma účastníkmi 24 hodín pred začatím výučby sa táto vyučovacia hodina nehradí. V prípade nestornovania vyučovacej hodiny zo strany objednávateľa sa táto považuje za absolvovanú. V prípade stornovania vyučovacej hodiny menej než 24 hodín pred začatím výučby alebo po jej začatí sa hradí storno poplatok 10,- Є objednávateľom výučby.