Dvojice

18,- Є / 45 min.                                                                  

20,- Є / 60 min.

 

Je nutné vyplatiť 5 vyučovacích hodín vopred. V prípade nestornovania vyučovacej hodiny zo strany objednávateľov a účasti jedného z objednávateľov sa táto považuje za absolvovanú oboma účastníkmi. V prípade stornovania vyučovacej hodiny oboma účastníkmi do 24 hodín pred začatím výučby sa táto vyučovacia hodina nehradí. V prípade stornovania vyučovacej hodiny menej než 24 hodín pred začatím výučby alebo po jej začatí sa hradí storno poplatok 10,- Є.