Dvojice

školáci / študenti        6,- Є / 45 min.

                                   7,- Є / 60 min.

                                  10,- Є / 90 min.

 

dospeláci                    7,- Є / 45 min.
                                   10,- Є / 60 min.

                                   15,- Є / 90 min.

 

Je nutné vyplatiť 5 vyučovacích hodín vopred. V prípade nestornovania vyučovacej hodiny zo strany objednávateľov a účasti jedného z objednávateľov sa táto považuje za absolvovanú oboma účastníkmi. V prípade stornovania vyučovacej hodiny oboma účastníkmi do 24 hodín pred začatím výučby sa táto vyučovacia hodina nehradí. V prípade stornovania vyučovacej hodiny menej než 24 hodín pred začatím výučby alebo po jej začatí sa hradí storno poplatok 2,- € oboma účastíkmi.