Jazykové kurzy

Uvedené ceny sú na 1 polrok šk. roka:

SKUPINY:

materské školy        3,- Є / 1 vyuč. hodina

                                1-2 vyuč. hodiny týždenne

                                min. počet detí v skupine: 7

                           

iné

základný kurz           130,- Є / 30 vyuč. hodín

                                4,33 Є / 1 vyuč. hodina                             

                                2 vyuč. hodiny týždenne

                                min. počet žiakov v skupine: 6

 

intenzívny kurz           195,- Є / 45 vyuč. hodín

                                 4,33 Є / 1 vyuč. hodina

                                 3 vyuč. hodiny týždenne

                                 min. počet žiakov v skupine: 6

 

Pre evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú kurzy preplácané.