Jazykové kurzy

CENNÍK platný pre 1. polrok 2020/2021:

SKUPINY:

materské školy        2,50 - Є / 1 vyuč. hodina

                                1-2 vyuč. hodiny týždenne

                                min. počet detí v skupine: 7

                           

základné a stredné školy

základný kurz           100,- Є / 30 vyuč. hodín

                                3,33 Є / 1 vyuč. hodina                             

                                2 vyuč. hodiny týždenne

                                min. počet žiakov v skupine: 6

 

intenzívny kurz           150,- Є / 45 vyuč. hodín

                                 3,33 Є / 1 vyuč. hodina

                                 3 vyuč. hodiny týždenne

                                 min. počet žiakov v skupine: 6

 

dospeláci               

základný kurz            100,- Є / 30 vyuč. hodín

                                 3,33 Є / 1 vyuč. hodina                              

                                 2 vyuč. hodiny týždenne

                                 min. počet dospelých v skupine: 6

 

intenzívny kurz            150,- Є / 45 vyuč. hodín

                                  3,33 Є / 1 vyuč. hodina

                                  3 vyuč. hodiny týždenne

                                  min. počet v skupine: 6

 

Pre evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú kurzy preplácané.