Jazykové kurzy

Uvedené ceny sú na 1 polrok šk. roka:

                                                         

SKUPINY:

materské školy           90,- Є / 30 vyuč. hodín                              

                                  min. počet detí v skupine: 7                                 

 

iné

základný kurz            130,- Є / 30 vyuč. hodín alebo 15 x 60 min.                             

                                  min. počet žiakov v skupine: 6                             

                                                          

intenzívny kurz          150,- Є / 26 x 60 min.                                

                                  min. počet žiakov v skupine: 6