Pre dospelých

  • jazykový audit analýza jazykovej úrovne zamestnancov
  • príprava na jazykový certifikát – špeciálny jazykový kurz pre dospelých
  • začiatočníci – pre úplných začiatočníkov, komplexné zameranie jazykového kurzu od nuly
  • mierne pokročilí – pre frekventantov, ktorí majú základné znalosti z nemeckého jazyka
  • pokročilí – plynule hovoriaci účastníci so znalosťami gramatiky a slovnej zásoby
  • konverzácia – konverzačné témy a diskusia
  • obchodný jazyk – ekonomické zameranie jazykového kurzu
  • špecifický jazyk – zameranie jazykového kurzu napr. na medicínu, právo, ...
  • individuálne hodiny - Nevychádzate s časom? Hanbíte sa pred ostatnými? Chcete pozornosť lektora venovať len sebe? Tak sú individuálne hodine tým správnym riešením. Dohodnite si čas, tému, učebnice a začnite hneď teraz. Ceny individuálnych hodín nájdete v CENNÍKU.
  • nemčina pre opatrovateľov – pre tých, čo potrebujú zmeniť/nájsť povolanie. Absolvujete 60 vyučovacích hodín. Naučíte sa základy gramatiky nemeckého jazyka, základnú odbornú terminológiu v oblasti opatrovateľstva a vedieť ju využívať v praxi, osvojíte si slovnú zásobu vo vybraných oblastiach, zvládať základnú komunikáciu s pacientom pri bežných pracovných úkonoch (varenie, upratovanie, pomoc s hygienou), zvládať základnú komunikáciu s ošetrujúcim lekárom a príbuznými pacienta.