Letný tábor 2019

 www.facebook.com/watch/?v=2336047716433192 

Počas prázdnin sa rodičia snažia vyplniť čas svojich detí. Žiaľ, mnohí rodičia nedisponujú takou časovou dotáciou voľna aká je dĺžka prázdnin. Jednou z možností je dať deti do letného tábora.

My sa snažíme, aby náš LETNÝ TÁBOR ANGLICKÉHO JAZYKA A ŠPORTU v Penzióne Hradisko, Nemecká, bol kvalitný a vyhľadávaný a nebol len nejakým „odložiskom detí“, ktorých rodičia musia chodiť do práce.

Keďže sa naša inštitúcia zameriava na vzdelávanie a najmä na vzdelávanie v oblasti anglického jazyka, prirodzene aj náš tábor smeroval do tejto oblasti. Anglický jazyk je svetovým jazykom, na Slovensku je to maturitný jazyk, mnohé povolania nevyhnutne vyžadujú znalosť tohto cudzieho jazyka, pre budúcnosť detí je veľmi dôležitý, čo si uvedomujú deti i ich rodičia. Angličtina sa dobre učí, zvyčajne ju majú deti radi, pretože je všade okolo nás – v rádiu, na internete, v počítači, atď. Aj keď sa program táboru prispôsobuje k zloženiu veku detí, vždy sa vzdelávame v anglickom jazyku. Snažili sme sa osviežiť si angličtinu, naučiť sa niečo nové hravou formou, deti z rôznych škôl a miest sa medzi sebou porovnali, pripravili sme sa na nový školský rok, čo ocenili deti i rodičia.

Aj tento rok začiatkom augusta sa nám podarilo zorganizovať tábor s bohatým programom s množstvom aktivít a zážitkov pre všetkých účastníkov k ich spokojnosti. Ako vždy mali sme zabezpečenú profesionálnu pedagogickú i zdravotnícku starostlivosť 24 hodín. Cieľovou skupinou letného táboru boli deti od 5 do 17 rokov bez ohľadu na pohlavie, národnosť, vierovyznanie, vzdelanie, školu, do ktorej chodia, či farbu pleti. Do tábora nastúpilo 42 detí, od Bratislavy až po Michalovce. Tábor bol organizovaný s finančnou podporou banskobystrického samosprávneho kraja.

Medzi naše špeciálne aktivity okrem výučby anglického jazyka patrili splav Hrona, Táborová olympiáda, Treasure hunt (Hľadanie pokladu), Izba baví izbu, Karneval z ničoho, Túra k Pamätníku SNP, Prvá pomoc v spolupráci so SČK územný spolok BB, Wellness, Tombola, Chanbara (japonské bojové umenie), … všetky aktivity viac-menej samozrejme po anglicky. Aktivity si získali všetkých – malých i veľkých…

Ďalšou opakovanou zložkou táboru bol neodmysliteľne šport. Účelom táboru bolo, aby bol pohyb aj pre menej zdatných športovcov zábavou, usilovali sme sa o zlepšenie kondície všetkých účastníkov. Zaraďovali sme hry, aktivity, súťaže, turistiku, mali sme Táborovú olympiádu. Využívali sme okolitú prírodu, voľné trávnaté plochy a antukové ihrisko.

Relax bol tiež dôležitý. Prispeli k nemu voľnočasové zábavné aktivity, navštívili sme dvakrát wellness priamo v penzióne i kaďu a bazén.

Motiváciou pre zapojenie sa do aktivít a podanie čo najlepšieho výkonu boli rôzne vecné odmeny, odmeňovaní boli jednotlivci i skupiny.

Dúfame, že sa nám podarilo naplniť očakávania všetkých účastníkov. Spätnou väzbou je aj opakovaná účasť detí v našom tábore. Niektoré deti s nami cestujú už po piatykrát  a na konci tábora sa už vypytujú na ten ďalší :).