V Rimavskej Sobote pôsobíme 9 rokov a v Tornali 5 rokov. Máme veľa spokojných klientov, ktorí sa k nám vracajú a absolvujú ďalšie kurzy. Naši zamestnanci sú kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdelaní pedagógovia s dlhoročnou praxou. Momentálne máme 4 slovenských lektorov a 2 Native Speakers (pedagóg s materinským jazykom anglickým).

Poskytujeme nasledovné služby:

  • preklady z/do anglického a nemeckého jazyka,
  • tlmočenie z/do anglického a nemeckého jazyka,
  • korektúry anglického, nemeckého a slovenského jazyka,
  • výučba anglického jazyka,
  • výučba nemeckého jazyka,
  • kurzy opatrovania,
  • kurzy komunikácie,
  • kurzy jednoduchého účtovníctva,
  • letné tábory.

Uvedené služby sú orientované pre široké spektrum ľudí – poskytujeme kurzy pre súkromné a štátne spoločnosti, jednotlivcov, ako aj širokú verejnosť. Účastníci kurzov, ktorí sú vedení na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, majú kurzy preplácané.