Kurz opatrovania

V spolupráci so Slovenským červeným krížom usporiadavame kurzy opatrovania, ktoré sú účastníkom evidovaným na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, preplácané.

Čo absolvovaním kurzu získate?

  • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu opatrovateľa/-ky
  • možnosť zamestnať sa ako opatrovateľ/-ka doma i v zahraničí
  • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi 
  • množstvo užitočných informácií
  • certifikát v slovenskom a nemeckom jazyku platný v celej EÚ