Kurz opatrovania

Cenu kurzu určuje Slovenský červený kríž.

Pre evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú kurzy preplácané.